Υποβολή Αιτημάτων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Το ΣΔΕ Αγρινίου, στο πλαίσιο της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την προστασία του κοινού και των εργαζομένων ανακοινώνει ότι από 23/3/2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης θα εξυπηρετεί το κοινό κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής οδού.

Πιο συγκεκριμένα κάθε αίτημα προς το ΣΔΕ Αγρινίου θα υποβάλλεται μέσω της παρακάτω φόρμας:

Φόρμα αιτημάτων προς το ΣΔΕ Αγρινίου

και η απάντηση θα αποστέλλεται στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του ΣΔΕ Αγρινίου

Νάσιος Νικόλαος

Undefined