Ενημέρωση σχετικά με την ψυχική διαχείριση της επιδημίας Covid-19 στο γενικό πληθυσμό

Ελληνικά

Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να βρείτε υλικό σχετικά με την ψυχική διαχείριση της επιδημίας Covid-19 στο γενικό πληθυσμό από την Α' Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.