Αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου πληροφορικής με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος - Ιούλιος 2020

Το σχολείο μας ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2020 την αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού του εργαστηρίου πληροφορικής στο πλαίσιο δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η προμήθεια είκοσι (20) σταθμών εργασίας τελευταίας γενιάς, πέντε (5) οθονών και δύο (2) βιντεοπροβολέων για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου.

Ο Διευθυντής

Νάσιος Νικόλαος

Undefined