Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ειδικότερα, με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ωρολογίου εβδομαδιαίου προγράμματος, αξιοποιείται την ώρα του μαθήματος, κατά κανόνα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-email ( αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών, εκπόνηση και ανατροφοδότηση εργασιών κ.α.), καθώς επίσης, συμπληρωματικά, και  σύγχρονη εκπαίδευση (Webex, Zoom) για εκπαιδευόμενους που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης.     

Για ένα μικρό αριθμό εκπαιδευομένων, που δε διαθέτουν σύνδεση Internet και συσκευή, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται με την αποστολή και ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω ταχυδρομείου και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων με τηλεφωνική επικοινωνία. 

Undefined