Σχέδιο Δράσης: "Τα αρωματικά φυτά και οι ιδιότητές τους"

Στο πλαίσιο του θέματος μας για το project «Αρωματικά φυτά », επιλέξαμε να συγκεντρώσουμε στην τάξη κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αρκετή ποικιλία αρωματικών φυτών , που είχε αναλάβει να φέρει κάθε εκπαιδευόμενος.

Αναγνωρίσαμε τα διαφορετικά είδη τους , τα σημειώσαμε , τα φωτογραφήσαμε και συζητήσαμε για τις καλλιεργητικές τους ανάγκες καθώς και όλη την διαδικασία που απαιτείται έως την απόσταξη των αιθέριων ελαίων .

Σε αυτή την ερευνητική εργασία (project) έλαβαν μέρος εκπαιδευόμενοι από την πρώτη τάξη και συγκεκριμένα το τμήμα Α1 του ΣΔΕ Αγρινίου.

Αναζητήσαμε στην συνέχεια πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις ανάγκες των αρωματικών φυτών από το στάδιο της εγκατάστασης έως και το τελικό στάδιο που είναι η εκχύλιση των αιθέριων ελαίων.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος προσέφερε το λιθαράκι του ώστε να υλοποιηθεί όμορφα και αρμονικά το project μας .

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας συζητήσαμε με τους εκπαιδευόμενους για τα θέματα και τις πληροφορίες που συλλέξαμε και διαμορφώθηκε το κεντρικό μήνυμα που επιδιώκαμε να στείλουμε τόσο προς τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους του σχολείου, όσο και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που δεν είναι άλλο από την αναγκαιότητα ύπαρξης των αρωματικών φυτών τόσο στην καθημερινότητα μας όσο και στον επιστημονικό χώρο.

Δείτε αναλυτική περιγραφή του project.

Ελληνικά