Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2021-2022

Διευθυντής

Νάσιος Νικόλαος, Κοινωνιολόγος (nnasios@sch.gr)

Υποδιευθυντής

Κουκούλης Κωνσταντίνος, Πληροφορική (koukoulis@gmail.com)

Εκπαιδευτικοί ΣΔΕ Αγρινίου

Μουστάκας Σπυρίδων: Ελληνική Γλώσσα

Γιγκλά Αναστασία: Ελληνική Γλώσσα

Καραμητσόπουλος Γεώργιος: Μαθηματικά

Πληροφορική: Γιολδάσης Σπυρίδων

Δήμος Δημήτριος: Αγγλική Γλώσσα

Σιαφάκα Ελένη: Αγγλική Γλώσσα

Κατσαντά Ξανθή: Κοινωνική Εκπαίδευση

Φυσικές Επιστήμες: Πύργας Ευάγγελος

Φυσικές Επιστήμες: Ψαρράς Ηλίας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Καρακίτσου Αναστασία

Σύμβουλοι

Φέσσα Παρασκευή:Σύμβουλος Ψυχολόγος

Ελληνικά