Εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2020-2021

Διευθυντής

Νάσιος Νικόλαος, κοινωνιολόγος (nnasios@sch.gr)

Υποδιευθυντής

Αθανίτης Ανδρέας, Πληροφορικής (aathanitis@sch.gr)

Εκπαιδευτικοί ΣΔΕ Αγρινίου

Κουρελή Βασιλική: Ελληνική Γλώσσα

Καψάλη Μαργαρίτα: Ελληνική Γλώσσα

Καραμητσόπουλος Γεώργιος: Μαθηματικά

Κασούμη Γρηγορία: Μαθηματικά

Κατσαντά Ξανθή: Κοινωνική Εκπαίδευση

Μαγκλάρας Χρήστος: Πληροφορική

Μαρνέζος Αναστάσιος: Πληροφορική

Σιαφάκα Ελένη: Αγγλικά

Χορταριά Σπυριδούλα: Αγγλικά

Παπαδόπουλος Βασίλειος: Φυσικές Επιστήμες

Ψαρράς Ηλίας: Φυσικές Επιστήμες

Σούκου Ανθή: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πολιτισμική Αισθητική Αγωγή: Μετσοβίτη Αλεξάνδρα

 

 

Ελληνικά