Δραστηριότητες

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα Σχέδια Δράσης και τα Εργαστήρια τα οποία υλοποιούνται κάθε σχολική χρονιά και για κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα.

Επίσης μπορείτε να πλοηγηθείτε σε πολυμεσικό υλικό που έχει δημιουργηθεί.

Undefined